webinar register page

Webbinarum: En middag med biljoner gäster
Akademiföreläsning med Fredrik Bäckhed. Föreläsningen sänds live. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen.

Vi är värdar för ett helt ekosystem som lever på och i vår kropp. Detta utgörs av biljoner bakterier och andra mikroorganismer – mikrobiotan. Vår tarmmikrobiota utgör det mest tätbefolkade ekosystemet vi känner till och påverkas av kosten vi äter, läkemedel och andra miljöexponeringar. Samtidigt processar tarmmikrobiotan kosten vi äter vilket också ger upphov till bioaktiva molekyler. Man kan därmed tänka sig att tarmmikrobiotan inte bara hjälper till med matsmältningen utan även har endokrina funktioner och därmed kan påverka funktionen av flera olika organ. Det är inte förvånande att en rubbad tarmmikrobiota har associerats med ett flertal sjukdomar, men vad är orsak och verkan? Under föreläsningen kommer fokus vara kring hur tarmmikrobiotan kan påverka sjukdomar relaterade till vår ämnesomsättning.

Fredrik Bäckhed disputerade vid Karolinska Institutet 2002 om hur bakterier känns igen vid slemhinnor och har därefter arbetat med hur den normala tarmmikrobiotan kan påverka ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar. Efter en forskningsvistelse i St Louis återvände han till Sverige och Sahlgrenska Akademien 2006, där han nu är professor och driver en framgångsrik forskargrupp. Fredrik har författat över 170 vetenskapliga artiklar, är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, och har fått flera utmärkelser.

Vi planerar att spela in föreläsningen och senare publicera på www.kva.se/video och Akademiens Youtube-kanal.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta.

Läs mer i Akademiens Integritetspolicy: https://www.kva.se/sv/publicerat/integritetspolicy.

Jun 10, 2020 06:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading