webinar register page

Webinar banner
Infångning av koldioxid – var står tekniken?
Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademien och Sällskapet Riksdagsledamöter
och Forskare (Rifo). Seminariet sänds live via Zoom. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under föreläsningarna.

Utsläpp av växthusgaser har ökat under de senaste decennierna trots internationella överenskommelser om att minska utsläppen (Parisavtalet m.fl.). Sverige har antagit målet om att nå nettonollutsläpp år 2045. Det är ett ambitiöst mål som innebär att utsläpp av koldioxid minus åtgärder för att ta upp detsamma skall vara noll. Ett samhälle helt utan utsläpp av koldioxid är det få som tror vi kan åstadkomma vilket innebär att så kallade negativa emissioner utgör en förutsättning. Detta seminarium syftar till att belysa var tekniken står för att fånga in och lagra växthusgaser, hur Sveriges förutsättningar för lagring ser ut, och hur energisystemet i allmänhet kan ställas om till minskad påverkan på klimatet. Grundfrågan är hur mycket negativa emissioner som behövs för att vi skall klara Sveriges klimatmål.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta.

Läs mer i Akademiens Integritetspolicy: https://www.kva.se/sv/publicerat/integritetspolicy.

Nov 4, 2020 03:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kungl. Vetenskapsakademien.